Miroslava Foltýnová +420 602 122 256 mir.fol@tiscali.cz Vlkonice 41, 38486 Vacov

Rezervace

Vaše jméno*
Vyberte si apartmán*
Od* Do*
Email* Telefonní číslo*
Počet osob* Dnešní rok*
Dodatečná zpráva

Kontakt

Vaše jméno*
Email*
Předmět zprávy* Dnešní rok*
Zpráva*

Platební podmínky

Rezervace je platná po zaplacení zálohy ve výši 50% předem na účet 3472490267/0100 nebo složenkou. Doplatek do výše celkové ceny bude uhrazen 14 dní před příjezdem na výše uvedený účet nebo složenkou. Při zahájení pobytu je po dohodě s majitelem objektu vybírána vratná kauce 3000,- Kč, která bude vrácena při bezchybném předání objektu zpět majiteli. Hosté uhradí pronajimateli místní poplatek obecnímu úřadu (15Kč na osobu a den) proti vydanému potvrzení

Storno podmínky

Podmínky ubytování

 1. Uvnitř celého objektu není povoleno kouřit.
 2. Host užívá apartmán sjednanou dobu. Příjezd a odjezd dle dohody.
 3. V případě, že host nepřijede do apartmánu ve sjednaný den a čas, zaniká mu nárok na ubytování bez náhrady.
 4. Host se musí prokázat platným dokladem totožnostii (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 5. Host má právo užívat apartmán a jeho zařízení, zádveří hlavního vchodu do objektu, hostům vyhrazenou místnost pro uskladnění kol/lyží v přízemí garáže, hostům vyhrazený prostor pro venkovní posezení na pozemku příslušejícímu k objektu, parkovací stání a přístupové cesty k objektu. Host nesmí vstupovat do jiných než výše uvedených prostor.
 6. Neodkládejte žádné věci přímo na přímotopy nebo v jejich těsné blízkosti z důvodu nebezpečí vzniku požáru.
 7. Host plně zodpovídá za způsobené škody. Jestliže ztrátí klíče od apartmánu, je host povinen plně uhradit veškeré náklady s tím spojené.
 8. Provozovatel nezodpovídá hostu za škody, které nezavinil.
 9. Návštěvy v apartmánu mohou hosté přijímat pouze se souhlasem provozovatele.
 10. Host je povinen při odchodu zregulovat topení, uzavřít okna a dveře, zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzamknout apartmán a vchodové dveře do objektu. Host je povinen při odchodu z místnosti pro uskladnění kol a lyží zhasnout světlo a místnost uzavřít.
 11. Od 21. do 7. hodiny host dodržuje noční klid.
 12. Host je plně zodpovědný za své děti.
 13. Psi a jiná zvířata mohou do objektu až po dohodě s provozovatelem
 14. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je host hrubým způsobem poruší, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků za pobyt.

Všeobecné platební podmínky

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem služeb. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky. Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.